Hot Line  081-918-1459, 089-921-4845
Language: 

สินค้า  ยาเชื้อรา

ประกอบด้วย : Tinidazole 500 mg.

รายละเอียด โรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อที่ลำไส้ที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย 

  • ประเภท:   เสนอขาย